Veilig en milieubewust de baan op dankzij de APK

Sinds september 1985 is de APK, Algemene Periodieke Keuring, ingevoerd als bijdrage aan een betere verkeersveiligheid en een schoner milieu. Dit binnen het kader van de Europese wetgeving die een verplichte autokeuring oplegt in alle deelstaten van de unie. Beschikt u niet over een geldige keuring, dan mag u op straffe van boetes niet met uw auto de openbare weg op.

De APK in de praktijk

U dient uw auto voor keuring aan te bieden voor de vervaldatum van uw huidige keuringsrapport in een garage of keuringsstation dat beschikt over een RDW-erkenning hiervoor. Deze RDW-erkenning is nodig voor het verkrijgen van een wettelijk geldig keuringsrapport. De keuring zelf is onderverdeeld in drie categorieën, namelijk veiligheid, milieu en registratie. Voor het gedeelte veiligheid worden de banden, schokdempers, remmen, wielophanging, stuurinrichting, carrosserie en verlichting gecontroleerd. Deze zaken worden als essentieel aanzien om op een veilige manier in het verkeer te komen. Wat betreft het gedeelte milieu wordt nagegaan of de uitstoot van uitlaatgassen binnen de norm valt en of er een roetfilter of katalysator aanwezig is. Het deel registratie tenslotte omvat de controle van de kilometerstand, de gebruikte brandstof en het identificatienummer van het voertuig.

Het keuringsrapport

Voor iedere keuring die uitgevoerd werd, ontvangt u een keuringsrapport. Hierop kunt u reparatiepunten, adviespunten en/of afkeurpunten aantreffen die u een volledig beeld geven van de toestand waarin uw auto zich bevindt. Bevat het rapport afkeurpunten, dan is het niet langer toegelaten om met uw auto op de openbare weg te komen en deel te nemen aan het verkeer. Reparatiepunten geven aan welke herstelwerkzaamheden moeten uitgevoerd worden voordat uw auto goedgekeurd kan worden. Adviespunten tenslotte houden geen mogelijke afkeuring in, maar geven aan waar u in de toekomst rekening zal mee houden.
Na elke keuring staat het u vrij bezwaar in te dienen. Werd uw auto afgekeurd door de keurmeester en bent u het hier niet mee eens, dan moet u dit onmiddellijk na het ontvangen van het keuringsrapport aan de keurmeester kenbaar maken. De keurmeester brengt RDW van uw bezwaar op de hoogte en zij zullen per direct een medewerker langs sturen naar het keuringsstation om een controle op de keuring uit te voeren. In afwachting van de aankomst van de RDW-medewerker blijft u ter plaatse en laat u uw auto onaangeroerd staan. Is de afkeuring onterecht, dan betaalt de garage de kosten hiervoor. Is de afkeuring terecht, dan betaalt u de kosten. Bent u het niet eens met een goedkeuring, ook dan kunt u bezwaar maken. In dit geval dient u dit zelf aan RDW kenbaar te maken.

Wilt u graag meer informatie? Bezoek dan de website van Autobedrijf Pars Rasol.


Delen